Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Topológia siete

Topology NIX

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.

Topológia siete NIX.CZ

V roku 2010 bol realizovaný zámer prebudovanie topológie NIX.CZ z kruhovej na virtualizovanú dvojitú hviezdu. Táto zmena zaisťuje vyššiu stabilitu celej peeringovej platformy a v neposlednom rade zjednodušuje ďalší rozvoj. Vďaka takto upravenej topológii bolo možné urobiť tento presun tak, že sa týkal vždy len jednej, práve prepájanej spoločnosti. Táto výmena technológie umožňovala pokračovanie rastu objemu prenášaných dát, ktorý bol očakávaný v nasledujúcich rokoch. Zároveň nová topológie umožnila otvorenie nového prípojného bodu NIX5, ktorý vznikol po viac ako 8 rokoch od otvorenia predchádzajúceho bodu.

Z dôvodu veľkého dopytu po 100GE prípojkách v roku 2014 začal NIX.CZ nasadzovať prístupové switche Cisco Nexus 7710. V roku 2016 začal NIX.CZ prevádzkovať tzv. pasívne PoPy, kde nie je umiestnená aktívna technológia, ale je možné sa pomocou neaktivovaných vlákien do NIX.CZ v týchto lokalitách pripojiť.

V súčasnej dobe NIX.CZ využíva chrbticových aj prístupových switchov Cisco Nexus 7710 v plne redundantných konfiguráciách v Čechách a prístupových prepínačov Cisco Nexus 7010 na Slovensku. Prepojovacia technológia NIX.CZ je prevádzkovaná na úrovni linkovej vrstvy (Ethernet).

V polovici roka 2019 prepojil NIX.CZ svoje uzly v Prahe a Bratislave a umožňuje tak ľahké prepájanie sietí medzi ČR a SR. Toto prepojenie je realizované pomocou dvoch nezávislých 100GE okruhov, ktoré sú topologicky oddelené.

Z dôvodu nedostatku neaktivovaných vlákien medzi niektorými uzlami sa využívajú chrbticové prepoje nad existujúcimi pármi vlákien pasívnou technológiu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), čo umožňuje navyšovanie kapacity chrbticových prepojov NIX.CZ až na 32 kanálov na jednom páre optických vlákien bez nutnosti obstarávať ďalšie neaktivované vlákna. Táto technológia bude však postupne nahradená 100GE trasami.

Združenie prevádzkuje svoj autonómny systém 6881 na platforme Cisco routerov ASR1001. Pomocou tohto autonómneho systému je zabezpečené sprístupnenie vnútorných služieb združenia a pripojenie hostovaných TLD DNS serverov, a to ako pomocou protokolu IPv4, tak aj pomocou protokolu IPv6. Pre zaistenie chodu infraštruktúry sú prevádzkované dohľadové servery, rozmiestnené v jednotlivých lokalitách.

Združenie dlhodobo podporuje prepojenie členov a zákazníkov pomocou protokolu IPv6. Toto prepojenie je realizované v rovnakej VLAN ako prepojenie IPv4, čo umožňuje členom a zákazníkom prevádzkovať rozhrania smerovačov v móde dvojitého protokolového zásobníka. Ku koncu roka 2011 bolo prepojené celkom 88 IPv6 sietí, čo predstavuje viac ako 80% všetkých participujúcich sietí

DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
1GE, 10GE, 25GE, 100GE

 

Route servery

Dva route servery v lokalitách NIX.SK1 a NIX.SK2 umožňujú zjednodušenie systému peeringových prepojení medzi členmi a zákazníkmi, keďže nie je nutné nadväzovať individuálne BGP relácie. Tieto route servery zjednodušujú vstup novým členom a zákazníkom, táto služba je pre členov a zákazníkov združenia bezplatná. Podporujeme peering pomocou IPv4 a IPv6 protokolu. Vzhľadom na požiadavky na vyššiu stabilitu riešenia sú route servery prevádzkované na dvoch operačných systémoch a využívajú možnosti routovacieho daemona Bird. Propagáciu prefixov peerom na route serveroch je možné riadiť pomocou BGP komunít.

 
 

IPv6 protokol

Protokol IPv6 je nástupcom súčasného IPv4 protokolu používaného v prostredí internetu. Jeho špecifikácie vznikli v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, okrem iného v reakcii na skoro dochádzajúcej IPv4 adresy. Okrem väčšieho adresného priestoru sú súčasťou špecifikácie protokolu podpora QoS, implementácia bezpečnostných mechanizmov, podpora mobilných zariadení, automatické konfigurácie zariadenia.

Bitová dĺžka adresy sa v IPv6 protokole štyrikrát zväčšila. Namiesto pôvodných 2^32 (4294967296) je k dispozícii 2^128 (340282366920938463463374607431768211456) adries. Adresný priestor IPv6 je rozdelený do niekoľkých skupín, globálne adresy sú prideľované z rozsahu 2000::/3.

NIX.CZ umožňuje prepojenie sietí pomocou protokolu IPv6 svojim členom a zákazníkom od roku 2003. V súčasnosti túto možnosť využíva 86 z celkového počtu 120 pripojených sietí.

Na tejto stránke si môžete overiť, či je aj Váš počítač pripojený pomocou IPv6 protokolu. Protokol IPv6 je možné využívať súbežne s existujúcim IPv4 protokolom.

32bitová čísla AS

Okrem problému s dochádzajúcimi IPv4 adresami bolo treba vyriešiť obdobný problém s číslami autonómnych systémov používaných pre identifikáciu BGP smerovačov, ktoré tiež ubúdajú. Tu bol pôvodný priestor 216 (65536), nové špecifikácie navýšili na 232 (4294967296) možnosť čísel autonómnych systémov. Rozšírenie je prevedené tak, že je spätne kompatibilné aj so smerovačmi, ktoré priamo podporu pre 32-bitové čísla autonómnych systémov nemajú. Vyčerpanie existujúceho 16-bitového priestoru bolo predpovedané na jún 2011. Register RIPE novým žiadateľom od začiatku roka 2009 už 32-bitová čísla autonómnych systémov prideľuje implicitne.

Ďalšie zdroje venované IPv6 protokolu a 32bitovým číslam AS

Kniha o IPv6 od Pavla Satrapu (na stiahnutie online)