Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

07.07.2020

Bird Spy prináša detailné informácie o stave jednotlivých route serverov

Novým a zároveň prvým open source projektom združenia NIX.CZ je nástroj Bird Spy. Ten vznikol na základe produktu s názvom Bird 's Eye (tiež open source), a to v rámci združenia Euro-IX, konkrétne na pôde írskeho peeringového uzla INEX.

Hlavným cieľom Bird Spy je sledovanie stavu jednotlivých route serverov a vyhodnocovanie prevádzkových údajov, predovšetkým pre potreby monitoringu. Sekundárnym cieľom je potom umožniť členom a zákazníkom vzdialený náhľad na prepájanie v rámci platformy NIX.CZ. Nástroj Bird Spy prináša detailný pohľad na stav jednotlivých prepojení, odovzdávanie smerovacích informácií a dodržiavanie sieťovej bezpečnosti. Novinkou týchto route serverov je tiež priama podpora Resource Public Key Infrastructure (RPKI), ktorý slúži na zmiernenie následkov chybne vykazovaných smerovacích informácií.

Čo sú route servery?

Na začiatku tohto roka predstavilo združenie NIX.CZ kompletne prepracované route servery. Táto, dnes už základná služba každého peeringového uzla, zaisťuje bezpečné, kontrolované a transparentné prepojenie účastníckych sietí. Okrem priamych prepojenie umožňujú route servery tiež rýchle prepojenie nových sietí, a to bez nutnosti konfigurácie s každou sieťou zvlášť, čo veľmi zjednodušuje správu a nastavovanie smerovacích protokolov. Vďaka už zabudovaným bezpečnostným filtrom je navyše také prepojenie chránené proti konfiguračnom chybám alebo zneužitiu.

Route server slúži na výmenu smerovacích informácií medzi prepojovaními partnermi, a to pomocou protokolu BGP. Dátový tok, ktorý cez tieto servery nepreteká, predstavuje riadiacu časť sieťového smerovania (control-plane). Route servery, ktoré sú v každom segmente zdvojené (pre zaistenie ich vysokej dostupnosti), odovzdávajú inštrukcie, kam prevádzku na základe údajov od jednotlivých sietí smerovať.

01.07.2020

Združenie NIX.CZ predstavilo nový cenník, ceny za prípojky klesli o pätinu

Na júnovom stretnutí členov združenia NIX.CZ predstavil Ondřej Filip, predseda predstavenstva českého neutrálneho peeringového uzla, nový cenník. Zmeny, ktoré platia od začiatku júla, sa týkajú mesačných poplatkov za využívanie 10GE, 40GE a 100GE prípojok. V prvom prípade je nová cena mesačného pripojenie 10 tisíc korún (doteraz 12 500 korún). Záujemcovia o 40GE pripojení budú aktuálne platiť 30 tisíc korún mesačne (doteraz 37 500 korún) a v prípade 100GE prípojok klesla cena na 38 tisíc korún (z doterajších 48 500 korún).

"V prípade rýchlostí 10GE a 40GE dochádza k zníženiu cien o 20 percent, u 100GE prípojok sme sa rozhodli zlacniť o 22 percent. Takto významné zníženie cien nám umožnil rast počtu prípojok v poslednom roku. Tento rast výrazne podporila akcia, ktorá mala pomôcť sieťam v mimoriadnom stave. Rád by som našim členom a zákazníkom poďakoval za túto aktivitu, ktorá nás veľmi milo prekvapila a potešila, "uviedol predseda predstavenstva Ondřej Filip.

"V priebehu krízy sme registrovali zvýšený záujem o navýšenie kapacít pripojených sietí. Veľká časť populácie pracovala v čase mimoriadneho stavu z domu, čo generovalo veľký nápor na sieti našich členov a zákazníkov. Preto sme prišli s ponukou pomoci, a to v podobe bezplatného navýšenie kapacít po dobu dvoch mesiacov. Počas tejto akcie došlo k nárastu kapacít o 1,3 Tb, "dopĺňa Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.

Novo tiež dochádza k vyhláseniu cenníku v eurách, a to preto, aby najmä zahraničné spoločnosti mohli lepšie plánovať a nemuseli zohľadňovať prípadnú zmenu výmenného kurzu. Poplatky za prípojky 10GE budú za 400 EURO mesačne, u 40GE sa bude jednať o 1 150 EURO mesačne a 100GE prípojka bude stáť 1 500 EURO mesačne.

Cenník slovenského uzla NIX.SK zohľadňujúci prípojky výhradne do bratislavského uzla, zostáva rovnaký. Pre pripojenie súčasne do Česka aj na Slovensko budú platiť vyššie spomínané ceny, teda ako pre NIX.CZ.

14.05.2020

Call for Abstracts na CSNOG 2020 je otvorený do polovice júna

 
Organizátori tretieho ročníka komunitného stretnutia českých a slovenských sieťových špecialistov CSNOG 2020, medzi ktorých patrí aj združenie NIX.CZ, vyhlásili Call for Abstracts. Programový výbor podujatia uvíta príspevky zamerané na správu sietí, infraštruktúru či bezpečnosť. Záujemcovia o prednášku môžu svoje abstrakty prihlasovať do 15. júna, a to priamo na webe podujatia.
08.04.2020

Komunitné stretnutie správcov českých a slovenských sietí CSNOG 2020 by sa malo konať v septembri v Brne

 

Pokiaľ to situácia dovolí, uskutoční sa tretie komunitné stretnutie správcov českých a slovenských sietí (CSNOG 2020) 8. a 9 septembra v Brne. Cieľom tejto tradičného dvojdňového podujatia je nielen prezentácia noviniek a súčasných trendov z oblasti internetových sietí a ich správy, ale aj odborná diskusia a zdieľanie know-how, ktoré povedie k rozvoju tohto odvetvia na území oboch krajín. Hlavnými organizátormi podujatia sú združenia CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET.

Komunitné stretnutia CSNOG (Czech and slovenských Network Operators Group) sa v roku 2018 zaradilo medzi ďalšie podobné akcie, ktoré sa konajú v rôznych štátoch a regiónoch sveta. Jedná sa z pravidla o nekomerčné stretnutia expertov, na ktorých sa schádza a verejne diskutujú poskytovatelia internetového pripojenia (ISP), prevádzkovatelia CDN, zástupcovia hostingových spoločnosti, správcovia sietí, registrátori doménových mien a záujemcovia o internetovej siete a technológie.

"Pevne veríme, že sa v septembri uskutoční dlhodobo plánované stretnutie sieťových špecialistov CSNOG 2020. Preto sme sa rozhodli, že aj napriek stále trvajúcemu núdzovému stavu začneme s jeho prípravou. Po oznámení termínu a miesta konania by sme do konca mesiaca radi zverejnili web akcie a vyhlásili Call for Papers. Dúfame, že sa nám aj tentokrát zíde rad zaujímavých príspevkov ako od českých a slovenských sieťových špecialistov, tak od kolegov zo zahraničia, " vysvetľuje Sergey Myasoedov, ktorý má na starosti programovú časť CSNOG 2020.

Programy minulých dvoch ročníkov sa skladali okrem iného z tém týkajúcich sa systému doménových mien, internetového prepájanie na úrovni prepojovacích uzlov, nových nástrojov v sieťovej bezpečnosti alebo telekomunikáciách. Jednotlivé prezentácie a ich videozáznamy sú k dispozícii na webových stránkach stretnutí CSNOG 2018 a CSNOG 2019.

Aktuálne informácie budú organizátori postupne zverejňovať na komunitných webových stránkach a na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a LinkedIn.

17.03.2020

Združenie NIX.CZ ponúka nové porty na dva mesiace zadarmo

Z dôvodu, že mnoho ľudí teraz pracuje vzdialene a zaťažujú tak internetové siete viac než býva zvykom, čo môže spôsobovať problémy s kapacitou, rozhodlo predstavenstvo združenia NIX.CZ ponúknuť nové porty na dva mesiace zadarmo. Pracovníci českého neutrálneho peepringového uzla tak chcú touto ponukou pomôcť v situácii, keď je veľká časť krajiny odkázaná na služby poskytované cez Internet.
 
"Sme si vedomí, že veľká časť populácie pracuje v súčasnosti z domu, čo generuje veľký nápor na siete našich členov a zákazníkov. Preto, kto v nasledujúcich 30 dňoch objedná nové porty, alebo upgrade tých existujúcich, dostane túto kapacitu na dva mesiace zadarmo. Po uplynutí tejto lehoty bude tiež možné všetko bezplatne zrušiť. Naďalej budeme vývoj sledovať a ak bude treba, prídeme s inou formou pomoci." Uvádza Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.