Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

04.11.2020

Ondřej Filip from NIX.CZ was elected Chairman of the Board of Directors of EURO-IX

Ondřej Filip, the Chairman of the Board of Directors of the Czech peering node, NIX.CZ, was re-elected to the management of the European Internet Exchange Association (EURO-IX) last week. Ondřej Filip will not only be a member of the board for the next two years, but he will also participate in the management of this prestigious international organisation as its chairman.
 
"I see the election to the Board of Directors of EURO-IX as an award for my work for the community of European peering nodes. I am glad that the members of EURO-IX perceive my work in the leadership of this organization as beneficial and that I can continue my mission at EURO-IX. My goal will be to continue to support activities that will lead to the development of European peering exchanges and the industry as a whole, "said Ondřej Filip about his re-election to the EURO-IX Board of Directors.

The mission of EURO-IX is to support, develop, strengthen and improve the Internet Exchange Point (IXP) community. This involves the coordination of technical standards, development of common procedures, sharing and publishing of statistics and other useful information.

14.09.2020

Note: System Upgrade

On Wednesday, September 16, due to maintenance of our systems, the nix.cz and nix.sk websites may be out of order between 12 and 1:30 p.m. Peering services will not be affected by this planned upgrade. Thank you for your understanding.

 
04.09.2020

Jaromír Novák posilnil team českého prepojovacieho uzla NIX.CZ

Partnerom na regulačné záležitosti českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ sa stal Jaromír Novák. Vo združení bude zodpovedný za monitoring a analýzu zmien v legislatíve, ktoré sa dotýkajú členov združenia NIX.CZ.

"Jaromír Novák v apríli 2020 nastúpil do združenia CZ.NIC, a pretože sa okruh tém prelína aj s činnosťou NIX.CZ, som rád, že sme sa dohodli na spolupráci aj v našom združení," uviedol Adam Golecký, výkonný riaditeľ združenia NIX.CZ .

Jaromír Novák vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a Fakultu informačného manažmentu na Univerzite Hradec Králové. Na jeseň roku 2012 bol Vládou Českej republiky menovaný za člena Rady ČTÚ, ktorým bol až do mája nasledujúceho roka, kedy sa stal predsedom Rady ČTÚ. Na funkciu predsedu a člena Rady ČTÚ rezignoval Jaromír Novák v januári 2020.

08.07.2020

Vyšiel nový newsletter NIX.CZ

Letné vydanie newsletteru českého neutrálneho peeringového uzla NIX.CZ prináša predovšetkým informáciu o novom cenníku, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla. Ďalej tu čitatelia nájdu upozornenie na prvý open source projekt NIX.CZ, ktorým je nástroj BIRD Spy. Záujemcovia o dianie okolo sietí by tiež nemali prehliadnuť informáciu o spustení registrácie na stretnutie nielen českých a slovenských správcov sietí; CSNOG 2020, ktoré sa uskutoční 8. a 9. septembra v Brne. Všetci ste srdečne pozvaní! A nezabudli sme ani na nášho maskota, teda tapíra čabrakového. Malý Morse sa narodil v marci v Zoo Praha a my mu dodatočne prajeme všetko najlepšie.

07.07.2020

Bird Spy prináša detailné informácie o stave jednotlivých route serverov

Novým a zároveň prvým open source projektom združenia NIX.CZ je nástroj Bird Spy. Ten vznikol na základe produktu s názvom Bird 's Eye (tiež open source), a to v rámci združenia Euro-IX, konkrétne na pôde írskeho peeringového uzla INEX.

Hlavným cieľom Bird Spy je sledovanie stavu jednotlivých route serverov a vyhodnocovanie prevádzkových údajov, predovšetkým pre potreby monitoringu. Sekundárnym cieľom je potom umožniť členom a zákazníkom vzdialený náhľad na prepájanie v rámci platformy NIX.CZ. Nástroj Bird Spy prináša detailný pohľad na stav jednotlivých prepojení, odovzdávanie smerovacích informácií a dodržiavanie sieťovej bezpečnosti. Novinkou týchto route serverov je tiež priama podpora Resource Public Key Infrastructure (RPKI), ktorý slúži na zmiernenie následkov chybne vykazovaných smerovacích informácií.

Čo sú route servery?

Na začiatku tohto roka predstavilo združenie NIX.CZ kompletne prepracované route servery. Táto, dnes už základná služba každého peeringového uzla, zaisťuje bezpečné, kontrolované a transparentné prepojenie účastníckych sietí. Okrem priamych prepojenie umožňujú route servery tiež rýchle prepojenie nových sietí, a to bez nutnosti konfigurácie s každou sieťou zvlášť, čo veľmi zjednodušuje správu a nastavovanie smerovacích protokolov. Vďaka už zabudovaným bezpečnostným filtrom je navyše také prepojenie chránené proti konfiguračnom chybám alebo zneužitiu.

Route server slúži na výmenu smerovacích informácií medzi prepojovaními partnermi, a to pomocou protokolu BGP. Dátový tok, ktorý cez tieto servery nepreteká, predstavuje riadiacu časť sieťového smerovania (control-plane). Route servery, ktoré sú v každom segmente zdvojené (pre zaistenie ich vysokej dostupnosti), odovzdávajú inštrukcie, kam prevádzku na základe údajov od jednotlivých sietí smerovať.