Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

08.02.2022

Konferenciu Peering Days budú v apríli hostiť Atény. Organizátori otvorili registráciu

Sieťoví špecialisti z celého sveta sa tento rok, už deviatykrát stretnú na tradičnej konferencii Peering Days. Tá sa uskutoční od 26. do 28. apríla a hostiť ju budú grécke Atény. Organizátori akcie, ktorými sú zástupcovia peeringových uzlov NIX.CZ (Česko), VIX.at (Rakúsko) a BIX.hu (Maďarsko), zverejnili webové stránky, kde sa môžu záujemcovia o toto tradičné stretnutie prevádzkovateľov peeringových centier, datacentier a správcov sietí prihlásiť .

„Konferencia Peering Days ponúkne opäť množstvo zaujímavých prednášok, workshopy alebo priestor pre bilaterálne jednania. Rád by som poďakoval partnerom akcie, ktorí nás podporia aj tento rok a umožnia tak, aby sa konferencia opäť konala v tej podobe, na ktorú sme zvyknutí z minulých rokov. Teším sa na to, že sa opäť stretneme osobne a podelíme sa o nové skúsenosti z našej brandže,“ uviedol za organizátorov konferencie Peering Days Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.

02.02.2022

NIX.CZ v spolupráci s VNETom robia slovenský internet spoľahlivým, pribudne nový internetový uzol pre gigantov ako Google, Meta či Amazon

Spoločnosť VNET predstavila projekt, vďaka ktorému spoločne so združením NIX.CZ zvyšuje spoľahlivosť prepojenia a výmenu dať súčasného peeringového uzla. V rámci partnerstva oboch spoločností vznikol nový aktívny bod, v ktorom je možné sa priamo prepojiť, okrem iných, aj s najväčšími gigantami, akými sú Amazon, Meta (Facebook), Google, Akamai či CloudFlare. Slovenskí užívatelia tak rovnako iste ocenia nižšiu latenciu a spoľahlivosť pri pristupovaní k vzdialenému obsahu.

„Som nesmierne hrdý, že sa nám podarilo spolu so združením NIX.CZ sprevádzkovať nový aktívny uzol slovenského internetu NIX.SK práve v našom dátovom centre Digitalis. Peeringový internetový uzol prepájajúci rôzne siete je v dnešnej dobe považovaný bez pochybností za kritickú infraštruktúru, ktorá vzhľadom na dôležitosť stability, bezpečnosti a kvality pripojenia, musí byť chránená pred zlyhaním všetkými prostriedkami.“ povedal CTO VNET-u Vojtech Németh.

„Pre internetový ekosystém je vždy dobré, keď ponúka možnosť voľby. Preto sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou VNET a rozšíriť našu ponuku na Slovensku o ďalšiu možnosť pripojenia, ktorú ponúka toto dátové centrum,“ uviedol Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré v slovenskej metropole prevádzkuje projekt NIX.SK. „V minulom roku došlo v NIX.SK k výmene sieťových technológií, čo výrazne uľahčilo vybudovanie nového aktívneho prípojného bodu.“

Tradičné internetové uzly, na ktorých prebieha výmena dát medzi lokálnymi poskytovateľmi nie sú z hľadiska topológie siete ničím výnimočným. O to dôležitejšie je posunúť úroveň kvality a spoľahlivosť kritickej infraštruktúry o pár stupňov vyššie a urobiť ju tak atraktívnu, priamo dostupnú a otvorenú aj pre tých najväčších hráčov dnešného digitálneho priestoru.

„Nová aktívna lokalita na „druhej strane Bratislavy“, oddelená riekou Dunaj, zabezpečí lokálnu geografickú redundanciu a tým pádom stabilitu slovenského internetu. Na rozdiel od tradičného uzla, ktorý je prevádzkovaný len v jednej lokalite, sa tu na dátovej výmene nepodieľajú len lokálni poskytovatelia internetových služieb, ale priamo pripájame aj čoraz dôležitejších poskytovateľov globálneho obsahu.“ dodal Németh.

O spoločnosti VNET a.s.

VNET už takmer 20 rokov poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia od garantovaného internetového pripojenia, cez cloudové služby, serverless computing, kybernetickú bezpečnosť, systémovú integráciu, hlasové riešenia VoIP až po služby na doma. Disponuje vlastnou optickou sieťou a poskytuje špičkový technologický priestor pre klientske zariadenia v 3 dátových centrách. Silnou stránkou VNET-u je individuálny proaktívny prístup, technická podpora 24/365 a silný tím ľudí nadšených pre informačné technológie.

O združení NIX.SK, z. s. p.o

NIX.CZ už viac ako 25 rokov združuje českých a zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Český neutrálny peeringový uzol poskytuje svoje služby okrem siedmich pražských lokalít aj vo Viedni a v Bratislave, v slovenskej metropole sa jedná o vlastný peeringový uzol NIX.SK prevádzkovaný teraz už v troch lokalitách.

31.01.2022

Komunitné stretnutie správcov českých a slovenských sietí CSNOG 2022 prebehne v druhej polovici júna

Tohtoročné komunitné stretnutie správcov sietí z Česka a Slovenska (CSNOG 2022) sa uskutoční 20. a 21. júna v Brne. Poslaním akcie je umožniť zdieľanie skúsenosti a praktických riešení, ktoré môžu zvýšiť kvalitu českých a slovenských sietí, a podeliť sa o názory na aktuálne sieťárske témy. Ďalšie informácie a novinky budú organizátori postupne zverejňovať na komunitných webových stránkach a na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a LinkedIN.
 
Komunitné stretnutie CSNOG (Slovensko a Slovak Network Operators Group) sa v roku 2018 zaradilo medzi ďalšie podobné akcie, ktoré sa konajú v rôznych štátoch a regiónoch sveta. Ide z pravidla o nekomerčné odborné stretnutia, na ktorých sa schádzajú a verejne diskutujú poskytovatelia pripojenia k Internetu (ISP), prevádzkovatelia CDN, zástupcovia hostingových spoločnosti, správcovia sietí, registrátori doménových mien a fanúšikovia internetových technológií a sietí.
 
Hlavnými usporiadateľmi komunitného stretnutia CSNOG 2022 sú združenia NIX.CZ, CZ.NIC a CESNET.
24.01.2022

Združenie NIX.CZ nadviazalo spoluprácu so Žilinskou univerzitou

Najväčší neutrálny peeringový uzol v Českej republike, NIX.CZ, ktorý tiež prevádzkuje slovenský peeringový uzol NIX.SK, nadviazal spoluprácu s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Táto fakulta, ako jedna z mála na Slovensku, učí svojich študentov aplikované sieťové technológie, teda pripravuje budúcich inžinierov pre sieťárske profesie. Prvým krokom užšej spolupráce oboch inštitúcií bolo odovzdanie nevyužitých switchov Nexus 7010. Tieto zariadenia venovali zástupcovia NIX.CZ žilinským pedagógom pre potreby praktickej výučby.

„V rámci výučby kladú kolegovia z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity veľký dôraz na prepojenie sieťárskej teórie s praxou, vďaka čomu majú študenti možnosť obsiahnuť si sieťové prvky a prácu s nimi už v rámci svojho vysokoškolského štúdia. Tento prístup je nám veľmi blízky a sympatický, a preto sme sa rozhodli podporiť výučbu budúcich sieťových administrátorov venovaním switchov Nexus 7010,“ uviedol Marian Rychtecký, technický riaditeľ združenia NIX.CZ.

„Týmto by samozrejme naša spolupráca nemala skončiť. Do budúcnosti počítame s tým, že by sme pripravili spoločné projekty týkajúce sa vzdelávania budúcich sieťárov pre ich lepšie uplatnenie v praxi. Spolupráca s akademickým prostredím bola vždy pre naše združenie dôležitá,“  doplnil Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity je moderný vysokoškolský ústav s viac ako tridsaťročnou tradíciou. Na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia sa aktuálne vzdeláva takmer 1600 študentov, ktorí navštevujú dvanásť akreditovaných študijných programov. Fakulta riadenia a informatiky ponúka špičkové vzdelanie a výskum v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií na jednom mieste.

NIX.CZ združuje už viac ako 25 rokov českých i zahraničných poskytovateľov internetových služieb, a to za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Český neutrálny peeringový uzol poskytuje svoje služby okrem siedmich pražských lokalít aj vo Viedni a v Bratislave, v slovenskej metropole sa jedná o vlastný peeringový uzol NIX.SK.

10.01.2022

Vyšiel nový newsletter NIX.CZ

Nové vydanie newslettera prináša spomienku na 25. výročie založenia českého neutrálneho uzla NIX.CZ, grauláciu Janovi Gruntorádovi, jednému zo zakladateľov združenia, k jeho prijatiu do internetovej siene slávy, informáciu o znovuzvolení Ondřeja Filipa, predsedu predstavenstva NIX.CZ, do vedenia medzinárodnej organizácie EURO -IX alebo pozvánku na aprílové Peering Days, ktoré sa majú tentoraz uskutočniť v gréckych Aténach.