Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

11.06.2015

Zástupcovia združenia NIX.CZ a slovenského bezpečnostného týmu CSIRT.SK podpísali memorandum o spolupráci.

Zástupcovia združenia NIX.CZ, ktoré pôsobí ako neutrálny prepojovací internetový uzol pre Českú republiku, a slovenského národného bezpečnostného týmu CSIRT.SK, podpísali memorandum o spolupráci. Spolupráca spomínaných organizácií sa bude týkať hlavne sieťovej bezpečnosti. Združenie NIX.CZ prevádzkuje od marca tohto roku slovenský prepojovací internetový uzol NIX.SK, ktorý je jedným z dvoch takýchto uzlov na Slovensku. Ďalšia oblasť spolupráce je spojená s bezpečnostným projektom FENIX. Cieľom tohto projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb subjektov zapojených do tejto aktivity.

"Hlavnými cieľmi združenia NIX.CZ je prevádzka internetových prepojovacích uzlov a osveta predovšetkým v oblasti sieťovej bezpečnosti. V Českej republike úspešne spolupracujeme s bezpečnostným týmom CSIRT.CZ, a to predovšetkým v rámci rôznych pracovných skupín. Radi by sme túto dobrú spoluprácu preniesli rovnako aj na Slovensko" uviedol Martin Semrád, riaditeľ združenia NIX.CZ. "Združenie NIX.CZ chce zákazníkom pripojeným do internetového prepojovacieho uzlu NIX.SK ponúknuť okrem iného tiež účasť na slovenskej verzii bezpečnostného projektu FENIX. Jednou z podmienok spolupráce v tomto projekte je tiež vlastný bezpečnostný tým, s ktorého založením môže byť nápomocný práve CSIRT.SK"

"Jednou z prioritných úloh CSIRT.SK je neustále zvyšovanie úrovne zabezpečenia digitálneho priestoru Slovenskej republiky. Snažíme sa prinášať našej klientele aktívne a proaktívne služby, ktorých cieľom je zabezpečiť dostupnosť prevádzkovaných systémov aj počas rozsiahlych útokov, prostredníctvom koordinácie reakcie na incidenty na národnej úrovni. Projekt FENIX má potenciál významným spôsobom napomôcť klientom zabezpečiť kontinuitu poskytovaných služieb. Iniciatívu NIX.CZ v SR vítame a radi podporíme, nakoľko sa tým podporí aj budovanie bezpečnostnej komunity v SR," uviedla Petra Hochmannová, riaditeľka slovenskej jednotky na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov CSIRT.SK.

O CSIRT.SK

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry a kritickej informačnej infraštruktúry. Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti v spolupráci s ich vlastníkmi a prevádzkovateľmi, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi, podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

O združení NIX.CZ

NIX.CZ, z.z.p.o. (záujmové združenie právnických osôb) je spoločnosť združujúca českých aj zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. V súčasnej dobe je združenie najväčším neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) v Českej republike a radí sa medzi desať najväčších IXP v Európe. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7 zaisťujú bezporuchový chod uzlu. Už od roku 2003 združenie podporuje peering prostredníctvom IPv6 protokolu.

O bezpečnostnom projekte FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzlu NIX.CZ v roku 2013, a to ako reakcia na intenzívny DoS útok, ktorému v marci toho roku čelili významné české médiá, banky ale aj operátori. Zmyslom projektu je v prípade DoS útoku umožniť dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú absolútnu autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku v tých najkritickejších situáciách.

25.03.2015

Rekordná účasť na konferencii CEE Peering Day v Bratislave

Minulý týždeň sa v Bratislave konal už tretí ročník konferencie CEE Peering Day. 18. a 19. marca sa v slovenskom hlavnom meste zišlo viac ako 200 zástupcov ISP, IXP alebo prevádzkovateľov dátových centier z celého sveta, aby sa podelili o svoje skúsenosti s aktuálnymi témami spojenými s prepojovaním. Združenie NIX.CZ na tohtoročnej konferencii predstavilo predovšetkým novinky spojené s prevzatím a rozvojom slovenského prepojovacieho uzla NIX.SK. Podrobné informácie o tejto udalosti priniesli server Zive.sk (článok Pavla Hankera) alebo Root.cz (rozhovor s Martinom Semrádom).

Tretí ročník konferencie Peering Day zorganizovali spoločne zástupcovia peeringových uzlov NIX.CZ a VIX.at. Českú stranu na konferencii reprezentovali Martin Semrád a Adam Golecký z NIX.CZ, Andrea Kropáčová z Národného bezpečnostného tímu CSIRT.CZ a zástupcovia spoločností zapojených do bezpečnostného projektu FENIX - Tomáš Hála (ACTIVE 24), Tomáš Košnar (CESNET) a Vlastimil Pečinka (Seznam). Ich prezentácie v PDF, rovnako ako príspevky ďalších prednášajúcich, sú k dispozícii na internetovej adrese www.peeringday.eu.

 

18.03.2015

Projekt SITELiX končí, prichádza NIX.SK, český peeringový uzol predstavil novinky spojené so vstupom na slovenský trh

Bratislava / Praha, 18. marca 2015 - Na začiatku januára oznámilo združenie NIX.CZ, neutrálny prepojovací uzol pre Českú republiku, že postupne preberá slovenský projekt SITELiX, jeden z dvoch prepojovacích uzlov pôsobiacich na Slovensku. Na medzinárodnej konferencii CEE Peering Day v Bratislave dnes predstavil riaditeľ NIX.CZ, Martin Semrád, novinky spojené s týmto uzlom. Medzi tie patrí predovšetkým rozšírenie ponuky pre slovenské siete, nový názov NIX.SK a zavedenie služby Route Server, ktorá na Slovensku doteraz chýbala. Všetky dôležité informácie nájdu záujemcovia na internetových stránkach www.nix.sk.

Projekt NIX.SK (ešte SITELiX) naďalej zostáva neutrálnym prepojovacím uzlom pre Slovenskú republiku a nebude prepojený s českým prepojovacím uzlom. Združenie NIX.CZ ho bude riadiť z Prahy. V Bratislave bude pôsobiť organizačná zložka z daňových a administratívnych dôvodov.

"Dnešným dňom končí projekt SITELiX a prichádza NIX.SK. Podoba názvu s NIX.CZ nie je náhodná, boli by sme radi, keby názov symbolizoval hodnoty a vízie, ktoré rozvíjame v Českej republike už viac ako 18 rokov. Dôležitou novinkou je zavedenie služby Route Serverov, ktorá zjednoduší nadviazanie peeringu pre novo vstupujúce spoločnosti. Siete pripojené do slovenských peeringových uzlov doteraz využívať Route Servery nemohli. V ponuke NIX.SK tiež pribudne možnosť pripojenia pomocou 100G prípojky. Takto veľká kapacita nebola doteraz na Slovensku k dispozícii, "uviedol dnes Martin Semrád, riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje uzol NIX.SK.

Slovenský trh s internetovým prepojovaním získal vďaka vstupu združenia NIX.CZ silného partnera, ktorý má bohaté skúsenosti s prenosom dát medzi internetovými operátormi. NIX.CZ si kladie za cieľ priviesť na Slovensko dôležitých medzinárodných poskytovateľov obsahu, ktorí pôsobia nielen v Českej republike, a umožniť tým slovenským sieťam lepšie prepojenie s týmito subjektmi.

Viac informácií o projekte NIX.SK je k dispozícii na internetovej adrese www.nix.sk alebo v tlačovej správe o vstupe NIX.CZ na slovenský trh. Tá bola publikovaná v januári tohto roka a záujemcovia ju nájdu v Aktualitách na www.nix.cz.