Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

12.11.2015

Registrácia na CEE Peering Days 2016 otvorená

Od dnešného dňa je možné sa registrovať na štvrtý ročník konferencie CEE Peering Days, ktorá sa uskutoční od 30. do 31. marca 2016 v Budapešti. Konferenciu už tradične organizuje český peeringový uzol NIX.CZ v spolupráci s viedenskými kolegami z VIX.at a novo tiež s budapeštianskými kolegami z BIX.hu.

Na akcii sa bude opäť podieľať aj organizácia RIPE NCC a to ako garant technicky zameraných workshopov. Okrem zaujímavých prednášok a panelových diskusií ponúkne konferencie tiež možnosť bilaterálnych meetingov. Tie si môžu záujemcovia dohodnúť pomocou aplikácie Rendezvous Point.

Kapacita bude aj teraz 250 miest, 40 miest potom čaká na účastníkov workshopov. Všetky dostupné informácie vrátane registračného formulára nájdu záujemcovia na internetovej adrese www.peeringdays.eu.

25.10.2015

NIX.SK pripojil prvý koreňový server, jeho služby môžu využívať všetky pripojené siete

Prostredníctvom slovenského peeringového uzla NIX.SK, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ, je najnovšie verejne dostupný prvý root server. Ide o J-Root, ktorý globálne prevádzkuje americká spoločnosť Verisign. Tej NIX.CZ dodáva obdobné služby v českom uzle už dlhé roky. Rozšírenie na slovenský trh je teda výústením tejto dlhodobej spolupráce. 

"Doteraz bol na Slovensku umiestnený iba C-root server, ktorý prevádzkuje spoločnosť Cogent Communications. Tento server ale nebol pripojený k žiadnemu peeringovému uzlu, a tak jeho služby mohli využívať iba zákazníci tejto spoločnosti. Výhodou J-Root serveru je jeho priame umiestnenie do peeringového centra, kde poskytuje služby všetkým pripojeným sieťam. V prípade NIX.SK ide už o 26 spoločností. Tieto výhody budú môcť čerpať aj novo pripojené siete." Uviedol Adam Golecký, technický riaditeľ NIX.SK. 

Téme koreňových serverov v Českej republike bol venovaný článok, ktorý vyšiel nedávno na serveri root.cz.

01.10.2015

Vychádza tohtoročný tretí Newsletter NIX.CZ

V septembrovom vydaní štvrťročníka združenia NIX.CZ nájdete informácie spojené s letnými zmenami nášho hardvéru, ďalej si budete môcť prečítať, čo máme spoločné s nedávnym upgradom pražského zrkadla koreňového servera L, alebo vás upozorníme na 4. ročník konferencie Peering Days. Tú bude budúci rok v marci hostiť maďarská Budapešť. Viac v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ.

01.07.2015

Vyšlo nové číslo spravodaja NIX.CZ

V aktuálnom vydaní nášho štvrťročníka sa venujeme predovšetkým aktivitám spojeným so slovenským peeringovým uzlom NIX.SK a bezpečnostným projektom FENIX. Tieto informácie dopĺňajú upozornenie na vystúpenie na konferenciách alebo prehľad sietí novo pripojených do uzlov v Prahe a Bratislave. Viac v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ.

24.06.2015

Slovenské siete chcú spolupracovať na poli internetovej bezpečnosti

Zástupcovia slovenských sietí prejavili minulý týždeň na prvej pracovnej skupine združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje slovenský prepojovací uzol NIX.SK, a bezpečnostného tímu CSIRT.SK záujem vytvoriť slovenskú podobu bezpečnostného projektu FENIX. Ten pôvodne vznikol v Českej republike a jeho cieľom je v prípade DDoS útoku umožniť fungovanie sietí, ktoré sú do neho zapojené. V Česku sú jeho členmi napríklad Seznam.cz, O2 Czech Republic alebo správca českej národnej domény, združenie CZ.NIC. Na Slovensku sa chce na projekte podieľať 12 organizácií, medzi ktoré patrí napríklad BENESTRA, VNET alebo SK-NIC.

"Na pracovnej skupine sme prezentovali vývoj v slovenskom uzle NIX.SK a predstavili bezpečnostný projekt FENIX. V súvislosti s projektom FENIX sme potom začali diskusiu nad jeho vznikom na Slovensku. Veľmi si vážime záujmu miestnych operátorov o internetovú bezpečnosť a oceňujeme, že túto tému berú ako prioritu. Za združenie NIX.CZ by som rád všetkých uistil, že urobíme všetko preto, aby sme naplnili očakávania, a to práve predovšetkým s ohľadom na vznik slovenskej verzie projektu FENIX," uviedol Martin Semrád, výkonný riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje slovenský prepojovací uzol NIX.SK.

Združenia NIX.CZ veľmi úzko spolupracuje s národným bezpečnostným tímom Českej republiky - CSIRT.CZ. Na Slovensku je partnerom slovenského prepojovacieho uzla slovenský bezpečnostný tím CSIRT.SK, s ktorým nedávno uzavrelo združenie NIX.CZ memorandum o spolupráci. Hlavným bodom tejto spolupráce je sieťová bezpečnosť.

"CSIRT.SK sa ako hlavný CSIRT tím Slovenskej republiky snaží prinášať slovenskej internetovej komunite služby, ktoré majú za cieľ predchádzať a riešiť bezpečnostné incidenty spojené so sieťovou bezpečnosťou v rámci slovenského Internetového priestoru. Projekt FENIX plne podporujeme a to predovšetkým preto, že môže zabezpečiť kontinuitu prevádzkovaných služieb v prípade DDoS útoku na slovenskú internetovú infraštruktúru. Preto sa naďalej chceme podieľať na vytváraní pravidiel, ktoré budú definovať tento projekt na Slovensku," uviedla Petra Hochmannová, riaditeľka slovenskej jednotky pre riešenie počí tačových bezpečnostných incidentov CSIRT.SK.

Na prvej pracovnej skupine NIX.SK a CSIRT.SK sa zúčastnili spoločnosti a organizácie BENESTRA, Digi Slovakia, FORPSI, LightStorm Communications, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), SK-NIC, Slovanet, SmartComp, Trestel SK a VNET. Nasledujúce stretnutie zástupcov týchto a ďalších spoločností, ktoré majú záujem o vytvorenie projektu FENIX a o vstup do projektu, je naplánované na prelom septembra a októbra tohto roku.