Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

17.03.2020

Združenie NIX.CZ ponúka nové porty na dva mesiace zadarmo

Z dôvodu, že mnoho ľudí teraz pracuje vzdialene a zaťažujú tak internetové siete viac než býva zvykom, čo môže spôsobovať problémy s kapacitou, rozhodlo predstavenstvo združenia NIX.CZ ponúknuť nové porty na dva mesiace zadarmo. Pracovníci českého neutrálneho peepringového uzla tak chcú touto ponukou pomôcť v situácii, keď je veľká časť krajiny odkázaná na služby poskytované cez Internet.
 
"Sme si vedomí, že veľká časť populácie pracuje v súčasnosti z domu, čo generuje veľký nápor na siete našich členov a zákazníkov. Preto, kto v nasledujúcich 30 dňoch objedná nové porty, alebo upgrade tých existujúcich, dostane túto kapacitu na dva mesiace zadarmo. Po uplynutí tejto lehoty bude tiež možné všetko bezplatne zrušiť. Naďalej budeme vývoj sledovať a ak bude treba, prídeme s inou formou pomoci." Uvádza Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.