Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Zoznam pripojených sietí

CSV export JSON Euro-IX export

Zoznam pripojených multicast sietí