Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Sídlo združenia NIX.CZ

NIX.CZ, z.s.p.o. organizačná zložka
Kopčianska 18/2489
Bratislava
851 05
Slovensko

Tel.: +421 221 290 460
IČ: 48 106 411
DIČ: CZ65990471

výpis z registra združení ČR
 

Kontaktná/korešpondenčná adresa

NIX.CZ, z.s.p.o. organizačná zložka
Kopčianska 18/2489
Bratislava
851 05
Slovensko
 

Bankové spojenie

Názov banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000785062/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK5383300000002000785062
 

Lokality

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
NIX.SK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
 
NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
 

Emailové kontakty združenia NIX.CZ

Administrativne kontakty:  
Všeobecný info@nix.cz
Fakturačný billing@nix.cz
Média press@nix.cz
 
Technické kontakty:  
Primárny technický (09-17h) nmc@nix.cz
Sekundárny technický (17-09h) noc@nix.cz
Peering a Route Servery peering@nix.cz
 
Riaditeľ združenia:
Adam Golecký ag@nix.cz
Členovia predstavenstva:
Mgr. Ondřej Filip, MBA (predseda)   ondrej.filip@nix.cz
Jiří Lešek (miestopredseda) jiri.lesek@nix.cz
Dr. Milan Švácha, MSc, MBA, LLM (člen)     milan.svacha@nix.cz
Zbyněk Pospíchal (člen) zbynek.pospichal@nix.cz
Marcel Procházka (člen) marcel.prochazka@nix.cz
Členovia Dozornej rady:
Radim Hájek (predseda) radim.hajek@nix.cz
Vlastimil Pečínka (člen) vlastimil.pecinka@nix.cz
Petr Dvořák (člen) petr.dvorak@nix.cz