Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa do nášho uzla je veľmi jednoduché. Spoločnosti, ktoré majú o pripojenie záujem, si môžu vybrať buď priame pripojenie, alebo môžu využiť ponuky jedného z účastníkov partnerského programu. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky a prajete si nadviazať priame pripojenie, stiahnite si a vyplňte žiadosť, na základe ktorej vám pripravíme zmluvu o poskytovaní našich služieb.

Spoločnosť, ktorá má záujem o pripojenie do NIX.SK alebo NIX.CZ, si musí zariadiť prepojenie dátového kábla (optického) do lokalít NIX.SK. Demarkačný bod je port vo switchi NIX.SK (SFP / XENPAK / SFP + / CFP optický modul dodáva prevádzkovateľ uzla NIX.SK).

Ak sa nachádzate v rovnakej lokalite, požiadajte vaše datové centrum o prepojenie do NIX.SK.

Pripojení zákazníci, ktorí majú záujem o členstvo v združení NIX.CZ, sa môžu o vstupných podmienkach informovať na adrese sales@nix.cz.

 

Partnerský program

NIX.SK umožňuje vzdialené pripojenie pomocou spoločností zapojených do partnerského programu. Pre možnosť remote peering-u kontaktujte poskytovateľov partnerského programu. Zoznam spoločností s kontaktnými údajmi nájdete tu.

Podmienky partnerskej spolupráce:

  • Partner je členom, alebo zákazníkom NIX.CZ/NIX.SK.
  • Partner má možnosť využiť existujúci, alebo zriaďuje do NIX.SK samostatný port (minimálne 1x10GE), určený pre dátovú prevádzku zákazníkov pripojených prostredníctvom Partnera.
  • Partner je obchodným partnerom voči svojim zákazníkom vrátane zmluvných dohôd, fakturácie a poskytuje im 24/7 technickú podporu.
  • Pripojenie každého nového Zákazníka prostredníctvom Partnera podlieha predchádzajúcemu schváleniu združením NIX.CZ.
  • Každému Zákazníkovi, pripojenému prostredníctvom Partnera, poskytne NIX.CZ príslušné IP adresy z peeringových VLAN NIX.SK.
  • Každý Zákazník pripojený prostredníctvom Partnera získava prístup do intranetu NIX.CZ/NIX.SK a je povinný sa riadiť Prevádzkovým poriadkom NIX.SK.
  • Zmluva sa uzatvára minimálne na dobu 24 mesiacov.
  • NIX.CZ fakturuje Partnerovi a poskytuje mu 24/7 technickú podporu.

partner solution

Chcete sa dozvedieť viac o Partnerskom programe NIX.SK a ďalších jeho podmienkach? Kontaktujte nás e-mailom na info@nix.cz.

ZMLUVNÍ PARTNERI
VZDIALENÉHO PRIPOJENIA
SITEL - V SAT, s.r.o.
Marian Okres: mokres@sitel.sk

 

TLD

Služba je poskytovaná na základe Zmluvy o umiestnení DNS.
Prístup do infraštruktúry združenia a postup inštalácie služby sa riešia podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.