Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

História

Uzol NIX.SK

2014 december - preberanie uzlu SITELiX

2015 marec - zahájenie poskytovania služieb uzla NIX.SK a spustenie prepojovania zákazníkov z prevzatého uzlu SITELiX do uzlu NIX.SK.

2017 apríl - zahájenie poskytovania služieb z novej lokality, z datacentra Digitalis.

2018 september - inštalácia prvých 100GE prípojok.

2019 jún - prepojenie uzlov NIX.SK a NIX.CZ.

História združenia NIX.CZ

1996 - sedem členov podpisuje zakladateľskú listinu, nasleduje prvé valné zhromaždenie združenia NIX.CZ

1997 - je spustený prvý peeringové uzol, fakticky dochádza k začatiu peeringu

1998 - dochádza k rozhodnutiu o právnej forme CZ.NIC (záujmové združenie právnických osôb), sú spísané stanovy združenia, dochádza k zápisu do registra

2000 - združenie má 20 členov a dva prípojné body kde sa využívajú prípojky o kapacitách 2Mbit až 100Mbit

2002 - združenie sa profesionalizuje a nastúpi prvý zamestnanec, celková prevádzka prekročuje 1Gbps

2003 - NIX.CZ implementuje protokol IPv6, vznikajú dva nové prípojné body (čo rozšíri ich počet na štyri), NIX.CZ vstupuje do medzinárodného združenia EURO-IX

2005 - NIX.CZ začína podporovať prípojky pomocou technológie 10Gbps, celková prevádzka vzrastá na 10 Gbps

2006 - dochádza k začatiu hostingu prvých TLD (.eu, .be, .at), prevádzka prekračuje 20 Gbps

2008 - je zahájená prevádzka služby route serverov a je prekročená hranica maximálneho dátového toku 50 Gbps

2009 - je prekonané 100 Gbps celkového dátového toku, vrámci združenia začínajú prípravy na zmenu vnútornej topológie siete

2010 - prebieha zmena topológie z kruhovej na dvojitú hviezdu

2011 - je preadresovaný peeringové segment z rozsahu / 24 na / 22, je prekonaná hranica 200 Gbps v celkovej prenášanej prevádzke a dochádza k otvoreniu piateho prístupového bodu

2012 - NIX.CZ vykonáva testy 100 Gbps technológie, investujel do vlastnej optickej trasy (cieľom je zaistenie vyššej neutrality), Celkovy prenášaný datový tok prekračuje 250 Gbps a je realizovaná prvá produkčná prípojka v kapacite 100 Gbps

2013 - združenie zorganizuje prvý ročník medzinárodnej konferencie Peering Day v spolupráci s rakúskym VIX.at a začína diskusiu o možnostiach predchádzania sieťových bezpečnostných incidentov

2014 - NIX.CZ spúšťa bezpečnostný projekt FENIX, prekonáva hranicu 300 Gbps v celkovom prenášanom datovom toku, usporiadáva druhú konferenciu CEE Peering Day vo Viedni v spolupráci s viedenským uzlom VIX.at. V lete roku 2014 začína združenie diskusiu o možnostiach expanzie na zahraničné trhy.

2015 – Na Slovensku sa otvoril nový uzol NIX.SK, ktorý má dva PoPy a nie je sieťovo prepojený s NIX.CZ.

 
 

Ľudia

Adam Golecký:

Zastáva pozíciu výkonného riaditeľa združenia. Mimo vedenie celého tímu NIX.CZ je zodpovedný za hospodárenie združenia, ďalej má na starosti komunikáciu so strategickými partnermi a reprezentuje NIX.CZ a NIX.SK na lokálnej a medzinárodnej úrovni. V združení NIX.CZ pracuje od roku 2008.

Marian Rychtecký:

V roku 2019 sa pridal k tímu na pozíciu technického riaditeľa. Je zodpovedný za prevádzku, dohľad, rozvoj, bezpečnosť a výstavbu uzlov NIX.CZ a NIX.SK. Vedie technický tím s ktorým testuje nové technológie. Spolupracuje so zahraničnými partnermi ako je RIPE NCC či EURO-IX a pomáha reprezentovať združenie.

David Stopka:

David je nadaným vývojárom komunikačných a webových rozhraní NIX.CZ a je tiež zodpovedný za údržbu technológií a chod serverov.

Ester Paál:

V združení pôsobí od roku 2013 na pozícii Account and Communication Manager. Je zodpovedná za komunikáciu s členmi a zákazníkmi združenia. Ester má na starosti organizáciu medzinárodných podujatí a reprezentáciu združenia na domácich a medzinárodných fórach a konferenciách. Pred nástupom do združenia NIX.CZ pôsobila ako Account Manager správcu domény .EU, v združení EURid.

Renata Malička:

Renáta pracuje v združení na pozícii Office Managera. Je zodpovedná za plynulý chod kancelárie a fakturáciu. Tiež organizuje spoločenské podujatia, na ktorých sa NIX.CZ pravidelne stretáva so svojimi členmi a zákazníkmi.

Miroslav Leták:

Do združenia nastúpil ako sieťový špecialista v apríli 2018. Mirek má za sebou dlhoročné skúsenosti zo sieťového prostredia na strane telekomunikačného operátora. Hlavnou náplňou Mirkovej práce je zabezpečovanie chodu a rozvoj sieťovej infraštruktúry uzlov NIX.CZ a NIX.SK.

Marek Lang:

Do združenia nastúpil ako sieťový a technický špecialista. Marek má za sebou dlhoročné skúsenosti zo sieťového prostredia z pohľadu dátových centier, ako aj sieťovej a serverovej bezpečnosti. Hlavnou náplňou Markovej práce je zabezpečovanie chodu a rozvoj sieťovej infraštruktúry a technológie uzlov NIX.CZ a NIX.SK .

Jakub Tauchman:

Jakub pracuje v združení NIX.CZ od začiatku roku 2018 ako technický špecialista. Jeho náplňou práce je prevádzka a údržba infraštruktúry a technológií; predovšetkým serverov (Linux / BSD) a ich programového vybavenia.

 

Lukáš Janás

Lukáš nastúpil do združenia NIX.CZ v roku 2019, kde pracuje ako sieťový špecialista. Jeho náplňou práce je zabezpečovanie chodu, pripájanie nových členov a zákazníkov. Podieľa sa na riešení problémov v sieťovej infraštruktúre.

Tomáš Hlaváček

 

Tomáš Hlaváček nastúpil do združenia NIX v marci 2020 aby pomohol s rozširovaním a prestavbou siete, dátovou analýzou a linuxovými servermi. Tomáš má skúsenosti s nízkoúrovňovým programovaním a vývojom Linuxového kernelu, sieťami v service provider segmente aj s dátovou analýzou vo vedeckom prostredí.

 

 
 

Členovia