Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
1,5
Tbps (Aktuálny datový tok)
Graf prepojených uzlov (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
208

SIETÍ

427

PORTY

2,3

MAXIMUM (Tbps)

14 630,6

KAPACITA (Gbps)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z troch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z troch geograficky oddelených lokalít. Od polovice roku 2019 majú siete pripojené v týchto lokalitách možnosť sa pripojiť aj do uzlu NIX.CZ. Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako prvý ponúkol službu route serverov na Slovensku. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla.

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa do našich uzlov je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu sales@nix.cz. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
i3D.net B.V.
AS: 49544
od: 12.01.2023
VAN GROUP s.r.o.
AS: 204384
od: 16.12.2022
Nej.cz s.r.o.
AS: 31246
od: 01.10.2022
Fastly Inc.
AS: 54113
od: 26.09.2022
LightStorm Services s.r.o.
AS: 42005
od: 01.01.2022
i3D.net B.V.
AS: 49544
od: 12.01.2023
VAN GROUP s.r.o.
AS: 204384
od: 16.12.2022
   
Nej.cz s.r.o.
AS: 31246
od: 01.10.2022
Fastly Inc.
AS: 54113
od: 26.09.2022

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

Aktuality

28.12.2022

Prosincové vydání newsletteru přináší informaci o navázání spolupráce mezi sdružením NIX.CZ a největším peeringovým uzlem na světě, kterým je německý DE-CIX. Druhou zprávou tohoto vydání je pozvánka na další ročník ...
20.12.2022

Německý propojovací uzel DE-CIX, který je největším internetovým uzlem na světě, si jako partnera pro spolupráci v Česku, na Slovensku a v Rakousku vybral sdružení NIX.CZ. Cílem je vzájemné poskytování ...
23.11.2022

Správci sítí, provozovatelé peeringových uzlů nebo zástupci majitelů datacenter z celého světa se již mohou registrovat na tradiční, v pořadí již 10., konferenci Peering Days. Ta se uskuteční příští ...
19.10.2022

Tradiční mezinárodní konference síťových specialistů – Peering Days – se příští rok uskuteční v bulharské Sofii, a to od 28. do 30. března. Na akci jsou opět zváni správci sítí ...
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
35.172.230.154
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIX

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.

V polovici roka 2019 prepojil NIX.CZ svoje uzly v Prahe a Bratislave a umožňuje tak ľahké prepájanie sietí medzi ČR a SR. Toto prepojenie je realizované pomocou dvoch nezávislých 100GE okruhov, ktoré sú topologicky oddelené.


Viac o topológii.


DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
1GE, 10GE, 25GE, 100GE