Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
1
Tbps (Aktuálny datový tok)
Graf prepojených uzlov (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
209

SIETÍ

428

PORTY

2,3

MAXIMUM (Tbps)

14 688,6

KAPACITA (Gbps)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z troch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z troch geograficky oddelených lokalít. Od polovice roku 2019 majú siete pripojené v týchto lokalitách možnosť sa pripojiť aj do uzlu NIX.CZ. Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako prvý ponúkol službu route serverov na Slovensku. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla.

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa do našich uzlov je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu sales@nix.cz. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
i3D.net B.V.
AS: 49544
od: 12.01.2023
VAN GROUP s.r.o.
AS: 204384
od: 16.12.2022
Nej.cz s.r.o.
AS: 31246
od: 01.10.2022
Fastly Inc.
AS: 54113
od: 26.09.2022
LightStorm Services s.r.o.
AS: 42005
od: 01.01.2022
i3D.net B.V.
AS: 49544
od: 12.01.2023
VAN GROUP s.r.o.
AS: 204384
od: 16.12.2022
   
Nej.cz s.r.o.
AS: 31246
od: 01.10.2022
Fastly Inc.
AS: 54113
od: 26.09.2022

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

Aktuality

06.02.2023

V pořadí již páté setkání správců sítí z České republiky a Slovenska – CSNOG 2023, se letos uskuteční 16. a 17. května. Setkání se uskuteční v některém z krajských měst ...
28.12.2022

Prosincové vydání newsletteru přináší informaci o navázání spolupráce mezi sdružením NIX.CZ a největším peeringovým uzlem na světě, kterým je německý DE-CIX. Druhou zprávou tohoto vydání je pozvánka na další ročník ...
20.12.2022

Německý propojovací uzel DE-CIX, který je největším internetovým uzlem na světě, si jako partnera pro spolupráci v Česku, na Slovensku a v Rakousku vybral sdružení NIX.CZ. Cílem je vzájemné poskytování ...
23.11.2022

Správci sítí, provozovatelé peeringových uzlů nebo zástupci majitelů datacenter z celého světa se již mohou registrovat na tradiční, v pořadí již 10., konferenci Peering Days. Ta se uskuteční příští ...
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
3.235.173.24
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIX

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.

V polovici roka 2019 prepojil NIX.CZ svoje uzly v Prahe a Bratislave a umožňuje tak ľahké prepájanie sietí medzi ČR a SR. Toto prepojenie je realizované pomocou dvoch nezávislých 100GE okruhov, ktoré sú topologicky oddelené.


Viac o topológii.


DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
1GE, 10GE, 25GE, 100GE